Тук можете да изкажете мнение, да дадете предложения или да задавате въпроси . Ако имате предложения или идеи, които ще помогнат за по-добро развитие на сайта, напишете ги тук! Под всяка публикация можете да напишете коментар!
ОТ ВИТОША ПО ВИСОКО НЕМА,ОТ ИСКЪРО ПО-ДЪЛБОКО НЕМА, ОТ МИРОВЯНЕ ПО-УБАВО НЕМА! -Е ПА НЕМА!

4 октомври 2016 г.

История за кучето

Огледалото
Преди много, много години един цар построил прекрасен дворец. В него имало милиони огледала. Абсолютно всички стени, подове и тавани на двореца били покрити с огледала. Веднъж в двореца влязло едно куче. Огледало се и видяло около себе си стотици кучета. Като всяко разумно куче, то се озъбило, за да се защити от тези, които го обкръжавали. В отговор всички те се озъбили. Кучето заръмжало, другите кучета веднага отвърнали със същото. Сега кучето било убедено, че животът му е в опасност и започнало да лае. Напрегнало всичките си сили и залаяло особено отчаяно. Но в същия миг хилядите кучета също залаяли. И колкото повече лаело то, толкова по-силно му отвръщали те. На сутринта открили нещастното куче мъртво. А в двореца нямало никого, само милиони огледала. Никой не се бил с кучето, нямало и кой да се бие, но то видяло себе си в огледалата и се изплашило. Когато влязло в битка, отраженията в огледалата направили същото. Кучето умряло в битката с милионите си отражения, които го заобикаляли. Ако вътре във вас няма никакви препятствия, не може да има никакви препятствия и навън, нищо не може да застане на пътя ви. Такъв е законът. Светът е само едно отражение, едно огромно огледало.
Най-хубавият ден - днешния.
Най-голямата спънка - страхът.
Най-голямата заблуда - че друг е виновен за неуспеха ти.
Най-трудно - да постигнеш мечтите си.
Най-непостижимо - да угодиш на всички.
Най-голямата грешка - да паднеш духом.
Най-необходимото - домашното огнище.
Най-верни приятели - родителите.
Най-добри - учители децата.
Най големият ти враг - ти самият.
Най-голямото щастие - да си полезен на другите.
Най-големият успех - да изкорениш недостатъците си.
Най-обезличаващо - подражанието.
Най-важното нещо, което носиш със себе си - умът.
Най-мощната сила на света - вярата.
Единствената реалност - любовта.

Майка Тереза

15 декември 2015 г.П О К А Н А
КМЕТСТВО МИРОВЯНЕ
КАНИ ВСИЧКИ

 МАЛКИ И ГОЛЕМИ
НА 26.12.2015г.
ОТ 11.00ч.
НА ПЛОЩАДА ПРЕД ЧИТАЛИЩЕТО ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО КОЛЕДА!!!ДЯДО КОЛЕДА С ПОДАРЪЦИ ЗА МАЛКИТЕ
МУЗИКА И ВИНО ЗА ГОЛЕМИТЕ